Poleg individualne pomoči pri razumevanju učne snovi, ponujam tudi online inštrukcije in konzultacije pri reševanju računskih

nalog iz matematike, fizike, elektrotehnike, statike ali statistike. S pričetkom "covid19" obdobja se je učna pomoč praktično v

celoti preselila na splet.


Kako potekajo Online inštrukcije?


Online inštrukcije pričnemo z dogovoromo za časovni termin in vzpostavimo povezavo preko Zoom platforme. Pomagam si z

grafično tablico, ki mi nadomesti  svinčnik in papir pri "klasični" izvedbi inštrukcije. Dijaku ali študentu, po končani inštrukciji,

pošljem, preko elektronske pošte, z grafično tablico zabeležene postopke reševanja. Večina si sicer sproti zapisuje postopke,

vsekakor je bolje, da si jih lahko tudi kasneje v miru pogledajo. Sicer sem mnenja, da se lažje in bolj učinkovito obrazloži snov "v

živo", toda prilagoditi se je potrebno trenutnemu epidemiološkemu stanju. Saj se bomo, upam da kmalu, vrnili v kolikor toliko

sprejemljive pogoje življenja in dela.


Po elektronski pošti mi lahko pošljete naloge, pri katerih imate težave pri reševanju. V razumnem roku vam dostavim na vaš

elektronski naslov rešitve, odvisno od števila nalog in od njihove težavnosti.


inštrukcije online

Možen je tudi pregled uporabljenih matematičnih metod v seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah ter doktorskih

dizertacijah.


Za vse dodatne informacije sem dosegljiv na mobilni telefon in na elektronskem naslovu External link opens in new tab or windowap.instrukcije@gmail.com.