ElektrotehnikaOsredotočim se na jasno in razumljivo razlago elektrotehniških pojmov, ki jih sreča dijak pri srednješolskih predmetih, oziroma študent pri predavanjih iz osnov elektrotehnike.

Kaj vse vključujejo inštrukcije elektrotehnike?Inštrukcije elektrotehnike vključujejo pregled snovi, ki se izvaja po sklopih, kjer se osredotočimo na:
 • Ohmov zakon,
 • U - I karakteristike upora, tuljave in kondenzatorja,
 • zaporedno in vzporedno vezavo,
 • računanje količin v električnem vezju,
 • električno delo in moč,
 • jakost električnega polja,
 • kapacitivnost kondenzatorja in induktivnost tuljave,
 • izmenični tok in napetost,
 • kazalčne diagrame v RC, RL in RCL vezju,
 • zaporedne in vzporedne RC, RL in RLC vezave,
 • električni nihajni krog.


External link opens in new tab or windowUčno pomočprilagodim vsakemu posemezniku in jo podajam na jasen in razumljiv način, po External link opens in new tab or windowugodni ceni.

  inštrukcije elektrotehnike