Individualna učna pomoč

Osredotočim se na obravnavano snov, s poudarkom na konkretnih računskih primerih in razlago, ki dopolnjuje trenutno znanje dijaka.

  elektronika