Skupine

Nekaterim dijakom in predvsem študentom je lažje, če v manjši skupini pregledamo obravnavano učno snov, rešimo nekaj značilnih nalog iz danega učnega sklopa in sestavimo zbirko enačb, povezav med količinami in spisek uporabljenih konstant.