Način dela

Osnovni cilj je doseči tako stopnjo razumevanja obravnavane snovi, ki vam omogoča suvereno reševanje matematične ali fizikalne problematike, s katero se ukvarjate. Sam način dela temelji na osebnem pristopu in je odvisen od vašega predznanja in cilja, ki ga želite doseči.


Intenzivnost in pogostost učnih ur je rezultat skupnega dogovora, prilagojena je vsakemu posamezniku posebej, glede na cilj, ki ga želi doseči. Nekaterim ustrezajo posamezne šolske ure, drugim tako imenovane blok ure. Lahko se dogovorimo za enotedenska srečanja ali za učno pomoč večkrat na teden.


Zelo pomembno je vaše samostojno reševanje zastavljenih računskih nalog, saj je redna povratna informacija o napredovanju pri razumevanju učne snovi osnova, na kateri skupaj gradimo vaše znanje.


Razlaga učne snovi poteka lahko na več načinov. Nudim tako External link opens in new tab or windowindividualne inštrukcije, kjer se osredotočim na konkretni učni sklop, kot tudi redne inštrukcije preko celotnega šolskega leta, kar omogoča sprotno dopolnjevanje in preverjanje osvojenega znanja.


Mogoče so tudi manjše skupine do treh dijakov ali študentov, kjer pregledamo obravnavano učno snov, metode reševanja in se lotimo konkretnih računskih nalog.

  multimeterformula