Medsebojne odvisnosti fizikalnih količin


Pripravim učno pomoč z grafično predstavitvijo medsebojne odvisnosti podatkov, ki ste jih pridobili preko merjenj ali so rezultat statističnih raziskav. Možna je tudi interpolacija podatkov ali izračun trenda.
  Medsebojne odvisnosti fizikalnih količin

Izris eksplicitno, implicitno ali parametrično podanih krivulj


Na osnovi vaših podatkov opravim izris matematičnih krivulj podanih v eksplicitni, implicitni ali parametrični obliki.
  implicitna, parametrična krivulja


Fraktalov

V obdelavi.