Statika


Specifični pojmi v statiki so moment sile, konstrukcije in predvsem ravnotežni pogoji za sile in momente. Ponujam razumljivo
razlago s tega področja, podprto z računskimi primeri in vajami prilagojenimi tako za srednjo šolo kot tudi fakulteto.


Inštrukcije - statika za srednje šole


Na osnovi reševanja konkretnih računskih problemov prikažem problematiko izračuna sil in momentov. Inštrukcije statike
vključujejo dodatne vaje, ki jih črpam iz dostopne strokovne literature. Za vsak učni sklop sestavim učni list s formulami in
osnovnimi dejstvi, ki je prilagojen posameznemu dijaku in njegovemu načinu dojemanja snovi.


Inštrukcije - statika za fakultete


Obravnavam ravnotežne pogoje za sile in momente, določam reakcije podpor in sile v vezeh. Osnovni način dela so reševanje konkretnih primerov in sestavljanje zbirk formul za različna poglavja.

Inštrukcije statike izvajam jasno in razumljivo. Z dolgoletnimi izkušnjami zagotavljam External link opens in new tab or windownajboljši pristop pri učenju za vsakega posameznika - vse to ob External link opens in new tab or windowzelo ugodnih cenah.
  inštrukcije statika