Laboratorijske vaje

Nudim recenzijo poročil laboratorijskih vaj iz fizike tako za srednje šole, kot tudi za fakultete. Večino vaj, ki so predpisane v v Maturitetnem katalogu za splošno maturo iz fizike potrjenem s strani Republiškega izpitnega centra, lahko dijak tudi izvede z opremo, ki jo imam na razpolago. Možna je tako "klasična" izvedba, kot tudi "računalniško" podprta različica laboratorijske vaje.

Pri izvedbi laboratorijske vaje je pomembno pravilo oceniti in interpretirati mersko napako meritve. Pravilna uporaba pravil za izračun merske napake pri seštevanju (odštevanju) in množenju (deljenju) fizikalnih količin je predpogoj za smiselno predstavitev in interpretacijo opravljenih meritev.

  laboratorijske vaje