Poslovna matematika


Obravnava navadnega in obrestno obrestnega računa, verižnih in drugih indeksov, določevanje stopnje rasti, ugotavljanja veljavnosti hipotez, sestavljanje amortizacijskega načrta, izračun linearne, kvadratne, logaritmične ali eksponentne interpolacije danih podatkov je podprta s konkretnimi problemi iz široke palete literature za srednje šole in fakultete ter kolokvijev in izpitov.

External link opens in new tab or windowUčno pomoč pri interpretaciji amortizacijskega načrta, koeficientov linearne in ostalih interpolacij, pomena indeksov (verižni, z dano osnovo), stopnje rasti, koeficienta dinamike.

Obravnava letne, polletne in ostalih kapitalizacij pri prenumeradnih in postnumeradnih periodičnih vlogah.


External link opens in new tab or windowUgodne inštrukcije poslovne matematike podajam na jasen in razumljiv način. Dolgoletne izkušnje mi omogočajo pravilen pristop z vsakim posameznikom.  Za splošno področje matematike, pa izvajam inštrukcije matematike.

  inštrukcije poslovne matematike