Redne inštrukcije preko šolskega leta

Po dogovoru se lahko dogovorimo za spremljanje napredovanja dijaka pri osvajanju obravnavane učne snovi. S primernim izborom nalog poskušam izpopolniti razumevanje obravnavane učne snovi.